BiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystok

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Legionowa 28 lok. 103B, 15-281 Białystok. Telefon: (85) 742-49-30.

Aktualności

BIM-modelowanie i zarządzanie informacją o budynku

Na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku powstaje nowy kierunek „BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku”, który startuje od października 2021 r. Rekrutacja trwa już od 1 czerwca, a liczba miejsc jest ograniczona do 30.

Są to studia drugiego stopnia dedykowane absolwentom kierunków: architektury, budownictwa, inżynierii środowiska oraz kierunkom pokrewnym.

Termin składania dokumentów na uprawnienia - zarejestruj wniosek online

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w celu złożenia dokumentów na uprawnienia budowlane najpierw należy zalogować się do portalu PIIB w celu rejestracji wniosku i umówienia spotkania w biurze Podlaskiej OIIB (należy wybrać termin i godzinę spotkania). Rejestracja wniosku o nadanie uprawnień budowlanych przeprowadzana jest na Portalu PIIB.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych uzyskane w XXXVII sesji egzaminacyjnej będą rozsyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres do korespondencji wskazany w formularzu osobowym.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Strony


Portal PIIB

  • Zaświadczenia elektroniczne
  • Biblioteka norm PKN
  • Blankiety opłat
  • E-learning
Blankiety opłat

blankiet wpłat

INFROMACJE

Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 18:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
ul. Studencka 19, sala 402, 18-402 Łomża
tel. (86) 216 94 97 w.49
Dyżury: I i III poniedziałek miesiąca: 15:00-16:00
Dyżury zawieszone!
Siedziba SBP "Projekt-Suwałki"
ul. T.Kościuszki 79 16-400 Suwałki
tel.: (87) 566-32-78
Dyżury: Dwa razy w miesiącu w godz. 15:00-16.00: grafik dyżurów
Dyżury zawieszone!
ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
tel. (22) 828-31-89, 828-31-90
fax. (22) 827-07-51
www.piib.org.pl