BiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystok

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Legionowa 28 lok. 103B, 15-281 Białystok. Telefon: (85) 742-49-30.

Aktualności

Info Day "Horyzont 2020 MŚP"

Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Józefy Wiater zapraszam do udziału w Spotkaniu informacyjnym: HORYZONT 2020 dla MŚP.

Zmiana adresu Punktu Informacyjnego w Łomży.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z dniem 1 czerwca br. zmienił się adres Punktu Informacyjnego w Łomży.

Obecnie Punkt Informacyjny w Łomży mieści się:

Przedsiębiorstwo Projektowo Inwestycyjne "Domino" S. C., Aleja Legionów 131, Łomża, tel. (86) 216-43-79, Wtorek: 13:30-14:30.

Strony


Portal PIIB

  • Zaświadczenia elektroniczne
  • Biblioteka norm PKN
  • Blankiety opłat
  • E-learning
Blankiety opłat

blankiet wpłat

INFROMACJE

Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 18:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
ul. Studencka 19, sala 402, 18-402 Łomża
tel. (86) 216 94 97 w.49
Dyżury: I i III poniedziałek miesiąca: 15:00-16:00
Dyżury zawieszone!
Siedziba SBP "Projekt-Suwałki"
ul. T.Kościuszki 79 16-400 Suwałki
tel.: (87) 566-32-78
Dyżury: Dwa razy w miesiącu w godz. 15:00-16.00: grafik dyżurów
Dyżury zawieszone!
ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
tel. (22) 828-31-89, 828-31-90
fax. (22) 827-07-51
www.piib.org.pl