BiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystok

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Legionowa 28 lok. 103B, 15-281 Białystok. Telefon: (85) 742-49-30.

Aktualności

Rozdanie Uprawnień Budowlanych!

Szanowni Państwo!

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że uroczyste rozdanie uprawnień budowlanych odbędzie się 9 czerwca br. w sali konferencyjnej Domu Technika w Białymsotku, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2. Początek godzina 15:00.

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej OIIB

Schematy postępowania Wodociągów Białostockich w procesach przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Koleżanki i Koledzy!

Poniżej zamieszczamy pismo informujące, że w efekcie prac Zespołu roboczego ds. wypracowywania procedur w zakresie budowy przyłączy do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na stronie www.wobi.pl (Wodociągi Białostockie) umieszczone zostały "Schematy postępowania Wodociągów Białostockich w procesach przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej".

Strony


Portal PIIB

  • Zaświadczenia elektroniczne
  • Biblioteka norm PKN
  • Blankiety opłat
  • E-learning
Blankiety opłat

blankiet wpłat

INFROMACJE

Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 18:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
ul. Studencka 19, sala 402, 18-402 Łomża
tel. (86) 216 94 97 w.49
Dyżury: I i III poniedziałek miesiąca: 15:00-16:00
Dyżury zawieszone!
Siedziba SBP "Projekt-Suwałki"
ul. T.Kościuszki 79 16-400 Suwałki
tel.: (87) 566-32-78
Dyżury: Dwa razy w miesiącu w godz. 15:00-16.00: grafik dyżurów
Dyżury zawieszone!
ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
tel. (22) 828-31-89, 828-31-90
fax. (22) 827-07-51
www.piib.org.pl