BiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystok

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Legionowa 28 lok. 103B, 15-281 Białystok. Telefon: (85) 742-49-30.

Aktualności

Godziny pracy biura Podlaskiej OIIB!

O G Ł O S Z E N I E !

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2015 r. (piątek)

biuro Podlaskiej OIIB będzie otwarte w godzinach 8:00 - 12:00!

Za powstałą niedogodność przepraszamy!

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne.

ZAPROSZENIE na szkolenie z cyklu:

„Akustyka budowlana – najnowsze wymagania prawne”

8 kwietnia (środa), Białystok - Hotel Esperanto, ul. Legionowa 10

Już dziś zarejestruj się mailowo: rejestracja@eduarch.pl,

Agnieszka Berens tel. +48 512 530 511

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Szanowni Państwo!

Informujemy, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2015 r. odbędzie się w auli dużej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, przy ul. Ciepłej 40 (wejście od ul. Jagienki, budynek D)

Został również wydłużony okres, w którym odbywać się będą egzaminy ustne - do 23 maja 2015 r.

Drugie spotkanie na temat, problemów projektantów i kierowników robót w realizacji zadań związanych z drogami publicznymi.

Koleżanki i Koledzy!

W dniu 21 marca w siedzibie POIIB odbędzie się drugie spotkanie na temat, problemów projektantów i kierowników robót w realizacji zadań związanych z drogami publicznymi. Głównym tematem tego spotkania będzie:

"Propozycje zmian w obowiązujących przepisach prawa w zakresie dróg publicznych".

Strony


Portal PIIB

  • Zaświadczenia elektroniczne
  • Biblioteka norm PKN
  • Blankiety opłat
  • E-learning
Blankiety opłat

blankiet wpłat

INFROMACJE

Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 18:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
ul. Studencka 19, sala 402, 18-402 Łomża
tel. (86) 216 94 97 w.49
Dyżury: I i III poniedziałek miesiąca: 15:00-16:00
Dyżury zawieszone!
Siedziba SBP "Projekt-Suwałki"
ul. T.Kościuszki 79 16-400 Suwałki
tel.: (87) 566-32-78
Dyżury: Dwa razy w miesiącu w godz. 15:00-16.00: grafik dyżurów
Dyżury zawieszone!
ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
tel. (22) 828-31-89, 828-31-90
fax. (22) 827-07-51
www.piib.org.pl