BiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystok

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Legionowa 28 lok. 103B, 15-281 Białystok. Telefon: (85) 742-49-30.

Aktualności

Wymagania w zakresie opracowania i uzgadniania projektów budowlanych!

[16-02-2015]

Wymagania w zakresie opracowania i uzgadniania projektów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz uzyskiwanie odstępstw na podstawie obowiązujących przepisów i wyjaśnień KG PSP - ze szczególnym uwzględnieniem kotłowni gazowych i olejowych oraz problematyka odbiorowa obiektów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej"

Budownictwo energooszczędne w Polsce - stan i perspektywy!

[03-02-2015]

Komitet Inżynieri Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynieri Środowiska UTP w Bydgoszczy zaprasza na 61 Konferencję Naukową na temat:

Budownictwo energooszczędne w Polsce - stan i perspektywy

Strony


Portal PIIB

  • Zaświadczenia elektroniczne
  • Biblioteka norm PKN
  • Blankiety opłat
  • E-learning
Blankiety opłat

blankiet wpłat

INFROMACJE

Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 18:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
ul. Studencka 19, sala 402, 18-402 Łomża
tel. (86) 216 94 97 w.49
Dyżury: I i III poniedziałek miesiąca: 15:00-16:00
Dyżury zawieszone!
Siedziba SBP "Projekt-Suwałki"
ul. T.Kościuszki 79 16-400 Suwałki
tel.: (87) 566-32-78
Dyżury: Dwa razy w miesiącu w godz. 15:00-16.00: grafik dyżurów
Dyżury zawieszone!
ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
tel. (22) 828-31-89, 828-31-90
fax. (22) 827-07-51
www.piib.org.pl