BiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystok

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Legionowa 28 lok. 103B, 15-281 Białystok. Telefon: (85) 742-49-30.

Aktualności

Stanowisko Prezydenta Miasta Białegostoku związane ze stosowaniem art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego...

[17-03-2014]

Szanowni Państwo.

Przedstawiamy stanowisko Prezydenta Miasta Białegostoku związane ze stosowaniem art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w sprawach prowadzonych przez Departament Architektury.

Wątpliwości związane z zakresem i formami ochrony i pomocy prawnej udzielanej przez Izbę swoim członkom.

[22-11-2012]

Członkowie Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Szanowni Państwo

Informujemy, że Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pismem znak P-0771-0022(1)/12, z dnia 6 września 2012 r., wyjaśniła wątpliwości związane z zakresem i formami ochrony i pomocy prawnej udzielanej przez Izbę swoim członkom.

Strony


Portal PIIB

  • Zaświadczenia elektroniczne
  • Biblioteka norm PKN
  • Blankiety opłat
  • E-learning
Blankiety opłat

blankiet wpłat

INFROMACJE

Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 18:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
ul. Studencka 19, sala 402, 18-402 Łomża
tel. (86) 216 94 97 w.49
Dyżury: I i III poniedziałek miesiąca: 15:00-16:00
Dyżury zawieszone!
Siedziba SBP "Projekt-Suwałki"
ul. T.Kościuszki 79 16-400 Suwałki
tel.: (87) 566-32-78
Dyżury: Dwa razy w miesiącu w godz. 15:00-16.00: grafik dyżurów
Dyżury zawieszone!
ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
tel. (22) 828-31-89, 828-31-90
fax. (22) 827-07-51
www.piib.org.pl