BiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystok

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Legionowa 28 lok. 103B, 15-281 Białystok. Telefon: (85) 742-49-30.

Aktualności

Powołanie zespołów roboczych

[30-09-2014]

W odpowiedzi na wniosek jaki Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa złożyła wspólnie z Podlaską Okręgową Izbą Architektów RP, Prezydent Miasta Białegostoku powołał w dniu 29.09.2014 r. dwa zespoły robocze:

Prezydent Miasta Białegostoku w sprawie utrudnień na drodze do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego.

[08-09-2014]

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Podlaska Okręgowa Izba Architektów RP otrzymały od Prezydenta Miasta Białegostoku odpowiedź na nasze wspólne wystąpienie - w sprawie utrudnień na drodze do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego.

Powołanie Zespołu Architektów i Inżynierów!

[17-06-2014]

Powołanie Zespołu Architektów i Inżynierów!

W dniu 16.06.2014 r. Podlaska OIIB podpisała umowę o współpracy z Podlaską Okręgową Izbą Architektów RP.

Głównym celem zawarcia tej umowy jest wzmocnienie działań z zakresu ochrony interesu zawodowego członków izb samorządów zawodowych w województwie podlaskim.

Strony


Portal PIIB

  • Zaświadczenia elektroniczne
  • Biblioteka norm PKN
  • Blankiety opłat
  • E-learning
Blankiety opłat

blankiet wpłat

INFROMACJE

Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 18:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
ul. Studencka 19, sala 402, 18-402 Łomża
tel. (86) 216 94 97 w.49
Dyżury: I i III poniedziałek miesiąca: 15:00-16:00
Dyżury zawieszone!
Siedziba SBP "Projekt-Suwałki"
ul. T.Kościuszki 79 16-400 Suwałki
tel.: (87) 566-32-78
Dyżury: Dwa razy w miesiącu w godz. 15:00-16.00: grafik dyżurów
Dyżury zawieszone!
ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
tel. (22) 828-31-89, 828-31-90
fax. (22) 827-07-51
www.piib.org.pl