BiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystok

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Legionowa 28 lok. 103B, 15-281 Białystok. Telefon: (85) 742-49-30.

Aktualności

XIX Zjazd Podlaskiej OIIB

Szanowne Koleżanki i Koledzy Delegaci!

Przypominam, że w dniu dzisiejszym 21 maja 2020 r. o godz. 11:00 rozpoczął się XIX Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB, który będzie trwał do 22 maja 2020 r. do godz. 17:00.

Szkolenia online

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach on-line przygotowanych przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa. Poniżej znajduje się harmonogram zaplanowanych transmisji.:

Szkolenia online dla projektantów

Wilo Polska Sp. z o.o. zaprasza projektantów na szkolenia online:

  • Pompownie przeciwpożarowe 2021 – wymagania prawne, obowiązki i rozwiązania.

  • Wewnętrzne przepompownie ścieków i tłocznie EmuPort CORE.

  • Wysokoefektywne technologie do transportu ścieków.

Szkolenia online

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach on-line przygotowanych przez Mazowiecką i Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Poniżej znajduje się harmonogram zaplanowanych transmisji.

MAZOWIECKA  OKRĘGOWA  IZBA  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA

XIX Okręgowy Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Głosowanie elektroniczne

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju Okręgowa Rada POIIB w dniu 21 kwietnia 2020r. podjęła uchwałę nr 14/R/20 w sprawie zwołania XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - systemu informatycznego od godz. 11.00 w dniu 21 maja 2020r. do godz. 17.00 w dniu 22 maja 2020 r.

Strony


Portal PIIB

  • Zaświadczenia elektroniczne
  • Biblioteka norm PKN
  • Blankiety opłat
  • E-learning
Blankiety opłat

blankiet wpłat

INFROMACJE

Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 18:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
ul. Studencka 19, sala 402, 18-402 Łomża
tel. (86) 216 94 97 w.49
Dyżury: I i III poniedziałek miesiąca: 15:00-16:00
Dyżury zawieszone!
Siedziba SBP "Projekt-Suwałki"
ul. T.Kościuszki 79 16-400 Suwałki
tel.: (87) 566-32-78
Dyżury: Dwa razy w miesiącu w godz. 15:00-16.00: grafik dyżurów
Dyżury zawieszone!
ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
tel. (22) 828-31-89, 828-31-90
fax. (22) 827-07-51
www.piib.org.pl