BiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystok

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Legionowa 28 lok. 103B, 15-281 Białystok. Telefon: (85) 742-49-30.

Aktualności

XX Zjazd Podlaskiej OIIB - rozpoczęty

Szanowni Państwo.

Przypominam, że dzisiaj 15 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 rozpoczął się XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy POIIB, który zakończy się o godz. 16:00 w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Kongres pożarnictwa 2021

Bezpłatna Konferencja ON-LINE „KONGRES POŻARNICTWA FIRE 2021 cz.7"

22 kwietnia 2021 (czwartek), w godz. 10.00-14.00

UDZIAŁ BEZPŁATNY ON-LINE

Instalacje w nowoczesnym budownictwie 2021

Bezpłatna Konferencja ON-LINE „Instalacje w nowoczesnych budynkach - Dobre praktyki projektowe i montaż" dla Projektantów, Inwestorów, Instalatorów (Sanitarnych, HVAC, Wodno-Kanalizacyjnych, Elektrycznych, Zasilających, Niskoprądowych, Przeciwpożarowych, Oświetleniowych).

15 kwietnia 2021 (czwartek), w godz. 10.00-13.00

XX Okręgowy Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Głosowanie elektroniczne

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju Okręgowa Rada POIIB w dniu 16 marca 2021 r. podjęła uchwałę nr 8/OR/21 w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - systemu informatycznego od godz. 10.00 w dniu 15 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00 w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Strony


Portal PIIB

  • Zaświadczenia elektroniczne
  • Biblioteka norm PKN
  • Blankiety opłat
  • E-learning
Blankiety opłat

blankiet wpłat

INFROMACJE

Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 18:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
ul. Studencka 19, sala 402, 18-402 Łomża
tel. (86) 216 94 97 w.49
Dyżury: I i III poniedziałek miesiąca: 15:00-16:00
Dyżury zawieszone!
Siedziba SBP "Projekt-Suwałki"
ul. T.Kościuszki 79 16-400 Suwałki
tel.: (87) 566-32-78
Dyżury: Dwa razy w miesiącu w godz. 15:00-16.00: grafik dyżurów
Dyżury zawieszone!
ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
tel. (22) 828-31-89, 828-31-90
fax. (22) 827-07-51
www.piib.org.pl