BiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystok

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Legionowa 28 lok. 103B, 15-281 Białystok. Telefon: (85) 742-49-30.

ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
Z uwagi na wątpliwości wynikające ze zmiany wysokości składek członkowskich Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyjaśnia, że opłaty za miesiące do końca grudnia 2022 roku powinny być wnoszone w następujących kwotach: składka na okręgową izbę 29 zł/miesiąc oraz składka na krajową izbę 6 zł/miesiąc. Natomiast opłaty za miesiące od stycznia 2023 roku powinny być wnoszone w następujących kwotach: składka  na okręgową izbę 39 zł/miesiąc oraz składka na krajową izbę 8 zł/miesiąc. Zatem dokonując wpłat członkowskich należy, adekwatnie do ilości miesięcy, uwzględnić stawki obowiązujące przed zmianą i po zmianie zatwierdzonej uchwałą nr 27/22 XXI Krajowego Zjazdu PIIB.
W celu uzyskania aktualnej wysokości opłaty za bieżący okres proszę skorzystać z generatora blankietów składek zamieszczonego na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pod adresem  https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow lub skontaktować się z biurem POIIB.

Aktualności

XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podlaskiej OIIB

Szanowni Delegaci!

Przypominamy, że XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podlaskiej OIIB odbędzie się 9 kwietnia 2022 r. w sali konferencyjna w budynku FSNT NOT przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 2 w Białymstoku.

Początek godz. 10:00.

Seminarium Podlaskie - ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

Milenium Gazeta Budowlana zaprasza na Seminarium stacjonarne "Architektura i Budownictwo"

Seminarium Podlaskie dla architektów, konstruktorów, projektantów, biur projektowych, inżynierów budownictwa oraz inwestorów instytucjonalnych.

Termin: 5 kwietnia 2022, Wtorek, godz. 9.00-13:00

Aktualizacja wiedzy z zakresu kosztorysowania - sporządzanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na podstawie rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjna FSNT NOT, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, Białystok.

Termin szkolenia: 30 kwietnia 2022 r. od godz. 10.00 (czas trwania 4 h 30 min. plus 15 min. przerwy)

Miejsce szkolenia: Białystok, sala konferencyjna FSNT NOT, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, Białystok.

Pożegnanie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Mikołaja Maleszy

naszego kolegi, wieloletniego Członka izby, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Strony


GALA JUBILEUSZOWA

20-lecie PIIB

e-Budownictwo

e-Budownictwo

Portal PIIB

  • Zaświadczenia elektroniczne
  • Biblioteka norm PKN
  • Blankiety opłat
  • E-learning


Prawo budowlane 2020-2022


Building Information ModelingBlankiety opłat

blankiet wpłat

INFROMACJE

Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 18:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
ul. Studencka 19, sala 402, 18-402 Łomża
tel. (86) 216 94 97 w.49
Dyżury: I i III poniedziałek miesiąca: 15:00-16:00
Dyżury zawieszone!
Siedziba SBP "Projekt-Suwałki"
ul. T.Kościuszki 79 16-400 Suwałki
tel.: (87) 566-32-78
Dyżury: Dwa razy w miesiącu w godz. 15:00-16.00: grafik dyżurów
Dyżury zawieszone!
ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
tel. (22) 828-31-89, 828-31-90
fax. (22) 827-07-51
www.piib.org.pl