BiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystokBiałystok

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Legionowa 28 lok. 103B, 15-281 Białystok. Telefon: (85) 742-49-30.

Aktualności

VII Edycja Pascal 2021

Stowarzyszenie Polska Wentylacja już po raz siódmy przyzna Nagrody Branżowe PASCAL. Podobnie jak w poprzednich edycjach uhonoruje projektantów, którzy mają w dorobku projekty z nowocześnie wykonaną instalacją wentylacji i klimatyzacji. Stowarzyszenie przyzna trzy nagrody główne oraz wyróżnienia.

Egzamin na uprawnienia budowlane w XXXVI sesji - jesiennej odwołany!

W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną w kraju Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 29 października 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie odwołania jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, która miała rozpocząć się egzaminem pisemnym w dniu 4 grudnia 2020 r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Drzewa-wartość i zarządzanie

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół ŁPKDN zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu pn.: "Drzewa - wartość i zarządzanie"

Zdjęcie przedstawiające osoby zdające egzamin

Rozdanie uprawnień budowlanych

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej OIIB informuje, iż z uwagi na stan epidemiczny w kraju XXXV sesja egzaminacyjna nie zakończy się uroczystym wręczeniem decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wzorem lat ubiegłych, lecz decyzje zostaną rozesłane pocztą.

Strony


Portal PIIB

  • Zaświadczenia elektroniczne
  • Biblioteka norm PKN
  • Blankiety opłat
  • E-learning
Blankiety opłat

blankiet wpłat

INFROMACJE

Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 18:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
ul. Studencka 19, sala 402, 18-402 Łomża
tel. (86) 216 94 97 w.49
Dyżury: I i III poniedziałek miesiąca: 15:00-16:00
Dyżury zawieszone!
Siedziba SBP "Projekt-Suwałki"
ul. T.Kościuszki 79 16-400 Suwałki
tel.: (87) 566-32-78
Dyżury: Dwa razy w miesiącu w godz. 15:00-16.00: grafik dyżurów
Dyżury zawieszone!
ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
tel. (22) 828-31-89, 828-31-90
fax. (22) 827-07-51
www.piib.org.pl