Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Legionowa 28 lok. 103B, 15-281 Białystok. Telefon: (85) 742-49-30.

Aktualności

Reforma budowlana będzie wypracowana w dialogu

Planowana zmiana regulacji zawodów architekta i inżyniera budownictwa będzie dokonana jako ostatni etap prac nad reformą procesu inwestycyjno-budowlanego. Taki harmonogram przedstawił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, podczas spotkania z przedstawicielami samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa  w dn. 9 lipca 2019 r.

Mistrzostwa Polski Samorządów zawodów Zaufania publicznego w Brydżu Sportowym

Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa , Okręgowa Izba lekarska przy wsparciu Warszawskiego Związku Brydża Sportowego zapraszają do udziału w VIII Mistrzostwach Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym.

Zawody odbędą się w dniach 13-14 lipca 2019 r.  w siedzibie Mazowieckiej Izby w Warszawie ul 1 Sierpnia 36B.

V Regaty Warmińsko-Mazurskiej OIIB o Mistrzostwo Polski w klasie Omega

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do udziału w V Regatach Warmińsko-Mazurskiej OIIB o Mistrzostwo Polski w klasie Omega. Regaty odbędą się 7 września 2019 r. (sobota) w Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego "Słoneczna Polana", ul. Sielska 38 w Olsztynie.

Strony


Portal PIIB

  • Zaświadczenia elektroniczne
  • Biblioteka norm PKN
  • Blankiety opłat
  • E-learning


Kalendarz wydarzeń


Blankiety opłatINFROMACJE

Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 18:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
ul. Studencka 19, sala 402, 18-402 Łomża
tel. (86) 216 94 97 w.49
Dyżury: Każdy poniedziałek: 15:30-16:30
Siedziba SBP "Projekt-Suwałki"
ul. T.Kościuszki 79 16-400 Suwałki
tel.: (87) 566-32-78
Dyżury: Dwa razy w miesiącu w godz. 15:00-16.00: grafik dyżurów
ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
tel. (22) 828-31-89, 828-31-90
fax. (22) 827-07-51
www.piib.org.pl