Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Legionowa 28 lok. 103B, 15-281 Białystok. Telefon: (85) 742-49-30.

Aktualności

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo budowlane

3 kwietnia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo budowlane, która wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego, przenosi przepisy o ograniczeniach uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zasady lokalizacji sieci uzbrojenia terenu

Przy sporządzaniu planów miejscowych i projektowaniu w obecnym stanie prawnym daje się odczuć brak jednoznacznych zasad lokalizacji sieci uzbrojenia terenu. Dla ułatwienia pracy planistów, projektantów, wykonawców i inwestorów warto spróbować stworzyć jednolity katalog takich zasad, który stałby się obowiązującym prawem i uwzględniałby m.in.:

Ankieta sondażowa

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Radomiu zwraca się z prośbą o udział w sondażu i odpowiedź na pięć pytań dotyczących odpowiedzialności społecznej samorządów zawodowych.

Celem sondażu jest poznanie opinii i postaw środowiska samorządów zawodowych wobec wybranych aspektów funkcjonowania samorządów oraz istotnych wymiarów etyczności zawodowej, która jest ważnym kierunkiem działania każdego z samorządów.

Wykrywanie zwarć w sieciach SN z automatyką FDIR

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

"Wykrywanie zwarć w sieciach SN z automatyką FDIR"

  1. Sposoby wykrywania zwarć.

  2. Co to jest automatyka FDIR.

Strony


Portal PIIB

  • Zaświadczenia elektroniczne
  • Biblioteka norm PKN
  • Blankiety opłat
  • E-learning


Kalendarz wydarzeń


Blankiety opłatINFROMACJE

Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 18:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
ul. Studencka 19, sala 402, 18-402 Łomża
tel. (86) 216 94 97 w.49
Dyżury: Każdy poniedziałek: 15:30-16:30
Siedziba SBP "Projekt-Suwałki"
ul. T.Kościuszki 79 16-400 Suwałki
tel.: (87) 566-30-46
Dyżury: Dwa razy w miesiącu w godz. 15:00-16.00: grafik dyżurów
ul. Mazowiecka 6/8 00-048 Warszawa
tel. (22) 828-31-89, 828-31-90
fax. (22) 827-07-51
www.piib.org.pl