Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Legionowa 28 lok. 103B, 15-281 Białystok. Telefon: (85) 742-49-30.

Aktualności

Prezentacja Programu TelSat i jego zastosowanie w praktyce.

Zapraszamy wszystkich członków do udziału w szkoleniu połączonym z warsztatami pt.: „Prezentacja Programu TelSat i jego zastosowanie w praktyce”

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28, lok. 402, 10 października 2015 r. (sobota), godz. 10:00 - 15:00

Program szkolenia:

Urządzenia BRD w świetle aktualnych przepisów.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku przy współpracy z firmą PrOWERk z Krakowa organizuje 28 września 2015 r. bezpłatne seminarium techniczne na temat: "Urządzenia BRD w świetle aktualnych przepisów" początek godz. 8:30.

Piszą o nas!

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z Tradycyjnego spotkania szkoleniowo-integracyjnego członków POIIB, które odbyło się w dniu 5 września 2015 r; w miejscowości Płociczno-Tartak w portalach internetowych: Wrota Podlasia i Dzień Dobry Białystok pl. Poniżej prezentujemy bezpośrednie linki do stron:

Właściwa interpretacja przepisów prawa budowlanego dla inżynierów pełniących samodzielną funkcję techniczną w toku procesu inwestycyjnego.

Koleżanki i Koledzy!

Zapraszamy wszystkich członków do udziału w szkoleniu na temat:

„Właściwa interpretacja przepisów prawa budowlanego dla inżynierów pełniących samodzielną funkcję techniczną w toku procesu inwestycyjnego”

Szkolenie poprowadzi: mecenas Jolanta Szewczyk – Radca Prawny PIIB.

Strony


Portal PIIB

  • Zaświadczenia elektroniczne
  • Biblioteka norm PKN
  • Blankiety opłat
  • E-learning


Blankiety opłatINFROMACJE

Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 18:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
ul. Studencka 19, sala 402, 18-402 Łomża
tel. (86) 216 94 97 w.49
Dyżury: I i III poniedziałek miesiąca: 15:00-16:00
Dyżury zawieszone!
Siedziba SBP "Projekt-Suwałki"
ul. T.Kościuszki 79 16-400 Suwałki
tel.: (87) 566-32-78
Dyżury: Dwa razy w miesiącu w godz. 15:00-16.00: grafik dyżurów
Dyżury zawieszone!
ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
tel. (22) 828-31-89, 828-31-90
fax. (22) 827-07-51
www.piib.org.pl