Informator POIIB - listopad 2016


Koleżanki i Koledzy

Na początku listopada Podlaska OIIB zorganizowała wspólnie z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego konferencję roboczą, w której wzięli udział wszyscy powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego z województwa podlaskiego.

Na bazie ustaleń z konferencji przygotowaliśmy materiał, który skierowany jest przede wszystkim do tych uczestników procesu budowlanego, którzy wykonują swoje obowiązki na budowie.

W materiale znajdują się m.in.:

  • omówienie najważniejszych zasad skutecznego zadbania o interes zawodowy inżyniera - przygotowanych w oparciu o najbardziej groźne w skutkach lub najczęściej powtarzające się przykłady, z jakimi spotykają się inspektorzy nadzoru budowlanego oraz organy izby zajmujące się odpowiedzialnością zawodową,

  • określenie zasad kwalifikacji odstępstw od projektu budowlanego sieci,

  • przypomnienie zasad odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej,

  • odnośniki do gotowych formularzy przydatnych na budowie,

  • odnośniki do ujednoliconych wersji aktualnych aktów prawnych związanych z poruszaną tematyką.

Informator POIIB można pobrać klikając w link: www.pdl.piib.org.pl/pliki/doc/Informator_POIIB.pdf

Mamy nadzieję, że przygotowany materiał okaże się pomocny i pozwoli Państwu zmniejszyć ryzyko narażenia się na odpowiedzialność zawodową lub dyscyplinarną.