IV Ogólnopolski Turniej Badmintona Inżynierów Budownictwa


Szanowni Pantwo.

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów budownictwa zaprasza do udziału w IV ogólnopolskim Turnieju Badmintona.

Turniej odbędzie się w dnia 30 września - 3 października 2021 r. w hali "Milenium", ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg.

Podstawowe zasady uczestnictwa:

  • W turnieju udział biorą członkowie i pracownicy Izb Inżynierów Budownictwa.

  • Drużyna powinna składać się z minimum 3 osób w tym minimum jedna kobieta.

  • Zawodnik każdej drużyny może wystartować w dwóch z konkurencjach wymienionych w §2 pkt 1-10 regulaminu

Rada Podlaskiej OIIB pokrywa koszty uczestnictwa (koszty przejazdu i noclegu) jednej 3 osobowej drużynie składającej się zgodnie z regulaminem min. 3 osób w tym min. jedna kobieta . Decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Dane drużyny (imiona i nazwiska, telefony kontaktowe, imię nazwisko kapitana drużyny) należy przesłać bezpośrednio do biura Podlaskiej OIIB na adres e-mail pdl@piib.org.pl do 23 sierpnia 2021 r.