IV Regaty Warmińsko-Mazurskiej OIIB o Mistrzostwo Polski w klasie Omega


Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do udziału w IV Regatach Warmińsko-Mazurskiej OIIB o Mistrzostwo Polski w klasie Omega. Regaty odbędą się 1 września 2018 r. na akwenie jeziora Ukiel (Krzywe). Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lądowego "Słoneczna Polana", ul. Sielska 38 w Olsztynie.

UWAGA!
Zgłoszenia załóg należy przesłać do biura Podlaskiej OIIB na adres e-mail pdl@piib.org.pl podając: imiona, nazwiska oraz numery przynależności do Izby uczestników, należy wskazać osobę z patentem sternika oraz podać numer telefonu i adres e-mail osoby zgłaszającej.
Rada POIIB pokrywa koszty noclegów i dojazdu jednej 3-osobowej załogi.