Kierunki rozwoju i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych


SEP Oddział Białostocki, Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny, PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. oraz Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zapraszają do udziału w XV seminarium szkoleniowym kadry inżynieryjno-technicznej pod patronatem JM Rektora Politechniki Białostockiej pt.:

„Kierunki rozwoju i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych”

Data:   18 maja 2017 r. (czwartek), początek godz. 9:00

Miejsce: Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny, Aula I,  ul. Wiejska 45D, 15-531 Białystok.

Koszt uczestnictwa w seminarium dla czynnych członków Podlaskiej OIIB wynosi 50 zł/os.

Więcej informacji pod nr tel. (85) 742-85-24 (SEP O/Białystok).