Korzystanie z wód w świetle nowego prawa wodnego


Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

Zmiana miejsca szkolenia! Szkolenie odbędzie się w Hotelu 3 Trio ul. Hurtowa 3, sala Glamour B (wejście główne przy recepcji)

"Korzystanie z wód w świetle nowego prawa wodnego"

Program:

 1. Wykorzystanie wód opadowych w budynkach kubaturowych – oszczędność czy konieczność – prelegenci: Tomasz Makowski, Rafał Ruciak – MPI s.c.

 2. Nowoczesne trendy w budownictwie systemów do zagospodarowania wód deszczowych w aglomeracjach miejskich – prelegent: Agnieszka Wrzesińska, Wavin Polska S.A.

 3. Nowoczesne systemy zagospodarowania wód opadowych na przykładzie produktów firmy Hauraton Polska – prelegent Tomasz Karczmarczyk, Hauraton Polska Sp. z o.o.

 4. Korzystanie z wód w świetle ustawy – Prawo wodne:

  • zgody wodnoprawne,

  • korzystanie z wód,

  • opłaty zmienne i stałe,

  • prelegent dr inż. Piotr Wojewódzki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Miejsce i termin: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, Hotel 3 Trio ul. Hurtowa 3, sala Glamour B (wejście główne przy recepcji) 15 lutego 2019 r. (piątek), godz. 09:00 -13:30.

Szkolenie organizowane przy współudziale PZITS w Toruniu oraz firm: MPI s.c, Wavin Polska S.A., Hauraton Polska Sp. z o.o.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona!

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 00

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała