LXIII Techniczne Dni Drogowe


Trwa Konferencja naukowo-techniczna LXIII Techniczne Dni Drogowe organizowana przez Zarząd Krajowego SITK RP oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Termin: 21-23 listopada 2022 r.

Miejsce: Hotel Vienna House Andel`s przy ul. Ogrodowej 17 w Łodzi

Szczegółowy program oraz informacje na stronie https://www.sitkrp.org.pl