Nekrolog


Z przykrością zawiadamiamy, iż 1 września 2020 r. zmarł nasz kolega, mgr inż. Bogdan Siuda. W Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB w latach 2002-2010, wiceprzewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB w latach 2010-2014, członka Rady Programowej Biuletynu POIIB w latach 2002-2006. Przez wiele lat zasiadał również w Komisjach Egzaminacyjnych KK POIIB.

Pan Bogdan Siuda urodził się 16 maja 1930 r. w Więcborku. Studia wyższe I-go stopnia ukończył w 1954 roku na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie, zaś stopień magistra zdobył w 1956 r. na Politechnice Wrocławskiej. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Zakładach Badań i Pomiarów „Energopomiar” w Gliwicach. W 1960 r. mgr inż. Bogdan Siuda rozpoczął pracę w Zakładzie Energetycznym w Białymstoku na stanowisku starszy inżynier, natomiast w 1975 r. objął tam funkcję dyrektora, którą pełnił do 1991 r., do przejścia na emeryturę.

Mgr inż. Bogdan Siuda był wyróżniającym się członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział w Białymstoku, gdzie sprawował wiele odpowiedzialnych funkcji. Aktywnie działał również w Radzie FSNT NOT w Białymstoku.

Pan Siuda został uhonorowany wieloma państwowymi odznaczeniami, m.in.: srebrnym i złotym krzyżem zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrną i złotą odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie, Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego, a także wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami  stowarzyszeniowymi tj.: Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SEP, Medalem pamiątkowym im. prof. M. Pożaryskiego, Medalem z okazji 90-lecia SEP, godność Zasłużonego Seniora oraz Srebrną i Złotą odznaką Honorową NOT.
W uznaniu za zasługi i zaangażowanie na rzecz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, pan Bogdan Siuda otrzymał Odznakę honorową „Za zasługi dla budownictwa” w 2006 r. oraz Złoty Medal za długoletnią służbę.

Mgr inż. Bogdan Siuda był bardzo cenionym i aktywnym działaczem społecznym oraz gospodarczym w Białymstoku.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia
Rada Podlaskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa