Nekrolog


Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 20 lutego 2021 r. zmarł

ś. p. doc. dr inż. Czesław Podkowicz

Prezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Białymstoku w latach 1994 – 2008 r., członek honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, członek Rady Podlaskiej OPIIB i Komitetu Założycielskiego Izby, odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Srebrną Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Diamentową Odznaką Honorową NOT, nauczyciel i mentor wielu pokoleń inżynierów z zakresu drogownictwa, Przyjaciel i Kolega.

Z wyrazami współczucia
Rada POIIB oraz pracownicy biura