Stanowisko Prezydenta Miasta Białegostoku związane ze stosowaniem art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego...


[17-03-2014]

Szanowni Państwo.

Przedstawiamy stanowisko Prezydenta Miasta Białegostoku związane ze stosowaniem art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w sprawach prowadzonych przez Departament Architektury.

Stanowisko Prezydenta.pdf