Powołanie Zespołu Architektów i Inżynierów!


[17-06-2014]

Powołanie Zespołu Architektów i Inżynierów!

W dniu 16.06.2014 r. Podlaska OIIB podpisała umowę o współpracy z Podlaską Okręgową Izbą Architektów RP.

Głównym celem zawarcia tej umowy jest wzmocnienie działań z zakresu ochrony interesu zawodowego członków izb samorządów zawodowych w województwie podlaskim.

W ramach umowy stworzono wspólny zespół, którego zadaniem będzie m.in.:

  • interweniowanie w sprawach ochrony interesów zawodowych członków izb samorządów zawodowych,
  • koordynacja współpracy pomiędzy izbami w celu podnoszenia kwalifikacji i ułatwiania wykonywania zawodu przez członków izb,
  • podejmowanie wspólnych działań na rzecz wzmocnienia pozycji zawodowej architekta i inżyniera budownictwa.