Internetowy dostęp do systemów informacji prawnej


[08-12-2014]

Koleżanki i Koledzy!

Informujemy, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa udostępniła na swojej stronie internetowej dostęp do następujących systemów informacji prawnej:

  • Serwis budowlany Platinum,

  • Serwis Prawo ochrony środowiska,

  • Serwis BHP.

Logowanie w celu skorzystania z serwisów następuje w taki sam sposób jak pobieranie elektronicznych zaświadczeń o przynależności do izby:

Jednocześnie przypominamy, że po zalogowaniu, oprócz ww. usług członkowie izby mają również dostęp do innych serwisów:

  • Serwis e-Sekocenbud - narzędzie przydatne dla kosztorysantów,

  • Biblioteka norm PKN - dostęp on-line do zbioru wszystkich Polskich Norm (PN) określonych przez wyróżniki ICS: 91 Budownictwo i materiały budowlane, ICS 93 Inżynieria lądowa i wodna oraz Polskich Norm zharmonizowanych do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane).

  • E-learning - internetowe szkolenia i kursy.

W przypadku problemów z logowaniem do serwisów prosimy o kontakt z biurem izby:

  • na adres:

  • lub pod nr tel.: (85) 742-49-30