Powołanie Komisji ds. Statutu Polskiej IIB!


[02-02-2015]

Koleżanki i Koledzy!

Zgodnie z uchwałą Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr 15/R/2014 została powołana Komisja ds. Statutu PIIB. Jej zadaniem jest przygotowanie projektu zmian w Statucie PIIB.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie do 15 lutego 2015 r. na adres e-mail: Państwa uwag i propozycji w tej sprawie.