"Inspektor nadzoru inwestorskiego - prawa, obowiązki i odpowiedzialność w procesie budowlanym!


[16-02-2015]

"Inspektor nadzoru inwestorskiego - prawa, obowiązki i odpowiedzialność w procesie budowlanym w świetle Prawa budowlanego i aktów wykonawczych - stan prawny 1 stycznia 2015 r."

Program szkolenia:

 • Uregulowania prawne w realizacji inwestycji (Prawo budowlane, wymagania podstawowe w projektowaniu i budowaniu, przepisy techniczno-budowlane a Polskie Normy),
 • Warunki techniczne w budownictwie ogólnym (WT2002 - WT2014),
 • Uczestnicy procesu budowlanego - prawa i obowiązki (inwestora, dewelopera, projektanta, kierownika budowy,inspektora nadzoru inwestorskiego),
 • Rola organów właściwych w procesie budowlanym,
 • Proces budowlany w świetle Prawa budowlanego (definicje i określenia, schematy procesu),kwalifikacje osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (uprawnienia budowlane i wyjaśnienia ich treści z lat 1961 - 1974, 1974 - 1994, 1994 - 2014, odpowiedzialność cywilna, dyscyplinarna, zawodowa i karna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne),
 • Procedury procesu budowlanego (fazy) - ogólna charakterystyka,
 • Dokumentacja projektowa w realizacji budowy,
 • Dokumentacja prawna procesu budowlanego,
 • Realizacja budowy, kontrola budowy przez organy państwowe (PIP, PIS) - zakres czynności,
 • Oddanie obiektu budowlanego do użytkowania i kontrola obowiązkowa,
 • Utrzymanie i użytkowanie obiektów,
 • Zlecenia i inne umowy w procesie budowlanym, w tym na nadzór inwestorski (przykłady umowy osoby fizycznej i firmy).

Miejsca i terminy:

 • Suwałki, ul. Świerkowa 52, sala kinowa na piętrze,
  6 marca 2015 r. (piątek), początek godz. 10:00
 • Białystok, Hotel 3 Trio, ul. Hurtowa 3,
  7 marca 2015 r. (sobota), początek godz. 10:00

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz - rzeczoznawca budowlany.

Zgłoszenia zainteresowanych osób przyjmują pracownicy biura Podlaskiej OIIB pod numerami tel.: (85) 745-96-00 i (85) 745-96-05

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.