"Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie!


[10-02-2015]

"Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świetle obowiązujących przepisów prawa"

Program szkolenia:

  1. Inżynier jako członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - jego rola i zadania.
  2. Inżynierowie pełniący samodzielne funkcje techniczne w procesie inwestycyjnym i ich odpowiedzialność w świetle prawa karnego.
  3. Roszczenia cywilnoprawne inwestorów wobec inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
  4. Odpowiedzialność inżynierów w świetle ustawy o samorządzie zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa.
  5. Umowy cywilnoprawne - sposób tworzenia i zapisy korzystne dla inżyniera.
  6. Ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa w świetle obowiązującej umowy ubezpieczenia zawodu zaufania publicznego.

Szkolenie poprowadzi: mecenas Jolanta Szewczyk - radca prawny Polskiej IIB

Miejsce: ŁOMŻA, Restauracja Retro, ul. Nowogrodzka 157

Termin: 7 marca 2015 r., godz. 10:00 - 17:00.

Zapisy do 27 lutego 2015 r.!

Zgłoszenia zainteresowanych osób przyjmują pracownicy biura Podlaskiej OIIB pod numerami tel.: (85) 745-96-00 i (85) 745-96-05

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.