Wymagania w zakresie opracowania i uzgadniania projektów budowlanych!


[16-02-2015]

Wymagania w zakresie opracowania i uzgadniania projektów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz uzyskiwanie odstępstw na podstawie obowiązujących przepisów i wyjaśnień KG PSP - ze szczególnym uwzględnieniem kotłowni gazowych i olejowych oraz problematyka odbiorowa obiektów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej"

Miejsce: Białystok, sala konferencyjna POIIB, ul. Legionowa 28, lok. 402,

Szkolenie odbędzie się w Hotelu 3 Trio w Białymstoku przy ul. Hurtowej 3.

Termin: 14 marca 2015 r.(sobota), godz. 10:00-14:00.

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Aleksander Demczuk - mł. bryg. w stanie spoczynku, były Główny Specjalista, Komendant Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Zgłoszenia zainteresowanych osób przyjmują pracownicy biura Podlaskiej OIIB pod numerami tel.: (85) 745-96-00 i (85) 745-96-05

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.