Zmiana miejsca szkolenia - Wymagania w zakresie opracowania i uzgadniania projektów budowlanych!


[02-03-2015]

Koleżanki i Koledzy!

Zmiana miejsca szkolenia Wymagania w zakresie opracowania i uzgadniania projektów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz uzyskiwanie odstępstw na podstawie obowiązujących przepisów i wyjaśnień KG PSP - ze szczególnym uwzględnieniem kotłowni gazowych i olejowych oraz problematyka odbiorowa obiektów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Termin: 14 marca 2015 r., godz. 10:00 - 14:00

Miejsce: Białystok, sala konferencyjna Podlaskiej OIIB, ul. Legionowa 28, lok. 402

Szkolenie odbędzie się w Hotelu 3 Trio w Białymstoku przy ul. Hurtowej 3.