Drugie spotkanie na temat, problemów projektantów i kierowników robót w realizacji zadań związanych z drogami publicznymi.


Koleżanki i Koledzy!

W dniu 21 marca w siedzibie POIIB odbędzie się drugie spotkanie na temat, problemów projektantów i kierowników robót w realizacji zadań związanych z drogami publicznymi. Głównym tematem tego spotkania będzie:

"Propozycje zmian w obowiązujących przepisach prawa w zakresie dróg publicznych".

Termin spotkania: 21 marca 2015 r., godz. 9:30

Miejsce: siedziba POIIB, ul. Legionowa 28 lok. 402, Białystok

Osoby, które w tym dniu nie będą mogły wziąć udziału w spotkaniu, zachęcamy do przesłania propozycji zmian w prawie na adres e-mail POIIB.

Zgłoszenia zainteresowanych osób przyjmują pracownicy biura Podlaskiej OIIB pod numerem tel.: 85 742 49 30 lub adresem e-mail:

Prosimy o deklarację uczestnictwa do dnia 17 marca 2015 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków POIIB.