Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku


Szanowni Państwo!

Informujemy, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2015 r. odbędzie się w auli dużej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, przy ul. Ciepłej 40 (wejście od ul. Jagienki, budynek D)

Został również wydłużony okres, w którym odbywać się będą egzaminy ustne - do 23 maja 2015 r.

Dzień oraz godzina rozpoczęcia egzaminu pozostają bez zmian.

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej OIIB