Godziny pracy biura Podlaskiej OIIB!


O G Ł O S Z E N I E !

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2015 r. (piątek)

biuro Podlaskiej OIIB będzie otwarte w godzinach 8:00 - 12:00!

Za powstałą niedogodność przepraszamy!