Budowle Inżynierskie Krajów Grupy Wyszehradzkiej


Szanowni Państwo!

W ramach współpracy organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa wraz z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa podjął prace nad opracowaniem III tomu książki "Budowle Inżynierskie Krajów Grupy Wyszehradzkiej"

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesyłanie propozycji dotyczących interesujących obiektów inżynierskich wybudowanych w Polsce po 1990 roku, które zdaniem Państwa byłyby godne zamieszczenia w przygotowywanej publikacji.

UWAGA!

Propozycje prosimy przesyłać bezpośrednio na adres e-mail biura Podlaskiej OIIB:   do 20 maja 2015 r.

Prosimy o podanie nazwy i charakterystyki obiektu (około 1/2 strony A4).

W przypadku zakwalifikowania przez Radę Redakcyjną obiektu do zamieszczenia w przygotowywanej publikacji, wówczas należy przygotować pełną charakterystykę obiektu według poniższych zasad:

Charakterystyka obiektu powinna zawierać:

 1. Identyfikacja obiektu (obowiązkowo):
  • nazwa obiektu,
  • autor (autorzy),
  • dokładna lokalizacja (ewentualnie GPS),
  • mapa z lokalizacją.
  • fakultatywnie:
  • właściciel lub administrator obiektu,
  • wykonawca obiektu.
 2. Opis architektoniczno - budowlany obiektu (max. 6 stron A4)
 3. Fotografie oraz ewentualnie rysunki (schematy) z okresu budowy - 6-8 sztuk z podaniem pierwszeństwa w publikowaniu.
 4. Fotografie stanu aktualnego - 6-8 sztuk z podaniem pierwszeństwa w publikowaniu.
 5. Dane uzupełniające:
  • literatura (artykuły lub inne informacje o danym obiekcie),
  • ewentualnie strona www obiektu.
 6. Informacje dotyczące formy opracowania:
  • 1 strona tektu A4 = 60 znaków ze spacjami na 30 wierszach - tzn. 1800 znaków na stronę,
  • rozdzielczośc fotografii - 300 dpi, szkiców i rysunków - 600 dpi, fotografie najlepiej w formacie .raw.