Odpowiedź Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w sprawie stosowania niejednolitych przepisów przez organy administracji.


Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na nasze wystąpienie z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie przepisów z zakresu geodezji i kartografii, których niejednolite stosowanie przez organy administracji jest przyczyną wydłużenia się procesu inwestycyjnego.

pismo do Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 06.03.2015 r.pdf 

odpowiedź Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 16.04.2015 r.pdf