Ogłoszenie - terminy egzaminów ustnych wiosennej sesji egzaminacyjnej 2015 r.


Ogłoszenie - terminy egzaminów ustnych wiosennej sesji egzaminacyjnej 2015 r.

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że egzaminy ustne na uprawnienia budowlane zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

 1. Zespół Egzaminacyjny Nr 1 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi, 3) kierowania robotami budowlanymi – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery Ł) –  19 maja 2015 r., od godz. 8:00.
 2. Zespół Egzaminacyjny Nr 2 dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, o nazwiskach rozpoczynających się od litery M do litery Ż) –  20 maja 2015 r., od godz. 8:00.
 3. Zespół egzaminacyjny Nr 3 dla specjalności inżynieryjnej mostowej – 15 maja 2015  r., od godz. 15:30.
 4. Zespół egzaminacyjny Nr 4 dla specjalności inżynieryjnej drogowej – 16 maja 2015  r., od godz. 8:00.
 5. Zespół egzaminacyjny Nr 5 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (osoby zdające na uprawnienia budowlane do: 1) projektowania, 2) projektowania i kierowania robotami budowlanymi, 3) kierowania robotami budowlanymi – o nazwiskach rozpoczynających się od litery A do litery C) – 21 maja 2015 r., od godz. 8:00.
 6. Zespół Egzaminacyjny Nr 6 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (osoby zdające na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, o nazwiskach rozpoczynających się od litery D do litery Ż) – 22 maja 2015 r., od godz. 8:00.
 7. Zespół Egzaminacyjny Nr 7 dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 18 maja 2015 r., od godz. 8:00.

Jednocześnie Komisja wyjaśnia, że:

  1. Nie jest możliwe zdawanie egzaminu ustnego w innym terminie niż określony dla danego zespołu egzaminacyjnego.
  2. Egzaminy ustne odbywają się w siedzibie Podlaskiej OIIB, Białystok, ul. Legionowa 28, lok. 402, sala 413.
Uroczyste wręczenie decyzji – uprawnień budowlanych – odbędzie się 9 czerwca 2015 r. o godzinie 15:00, w sali konferencyjnej budynku NOT w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2.