Odręczne sporządzanie projektów zagospodarowania działki lub terenu na mapach papierowych.


Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego na nasze wystąpienie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie odręcznego sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu na mapach papierowych.

pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.pdf 

odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.pdf 

odpowiedź Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.pdf