Schematy postępowania Wodociągów Białostockich w procesach przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.


Koleżanki i Koledzy!

Poniżej zamieszczamy pismo informujące, że w efekcie prac Zespołu roboczego ds. wypracowywania procedur w zakresie budowy przyłączy do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na stronie www.wobi.pl (Wodociągi Białostockie) umieszczone zostały "Schematy postępowania Wodociągów Białostockich w procesach przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej".

pismo_Wodociągi_Białostockie.pdf