Sympozjum - Rozwój Gazyfikacji!


Koleżanki i Koledzy!

Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Polska Grupa Gazownictwa zaprasza do udziału w Sympozjum - Rozwój Gazyfikacji.

Termin: 19 czerwca 2015 r.

Miejsce: Hotel&Restaurant VELVET, ul. Kościuszki, Suwałki

Plan Sympozjum:

09.30 – 09.45 Uroczyste otwarcie - przywitanie przybyłych gości
09.45 – 10.45 Referat na temat rozwoju gazyfikacji w aglomeracji miasta Suwałki, Przedstawienie technologii regazyfikacji gazu w technologii LNG
11.00 – 12.00 Referat firmy - RURGAZ
12.15 – 13.15 Referat firmy - BROEN
13.15 – 14.15 Obiad w restauracji hotelu Velvet
14.15 – 15.15 Referat firmy - EMERPOL
15.30 – 16.30 Referat firmy – KEBU
16.30 – 18.00 Wyjazd na stację regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, prezentacja     urządzeń technologicznych na stacji gazowej
18.00 –Podsumowanie sympozjum
18.15 – Uroczysta kolacja integracyjna

Koszt udziału w Sympozjum wynosi: 60,00 zł brutto od członka PZITS oraz 130,00 zł brutto od osby nie należącej do PZITS.

Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej do dnia 29.05.2015 r. na adres e-mail: tomasz.ciereszyński@warszawa.psgaz.pl lub artur.orlowski@warszawa.psgaz.pl.