Miesięcznik Instal 2016


Miesięcznik Instal

Miesięcznik Instal

Rabat na:

- prenumeratę roczną miesięcznika Instal w 2016 roku - 25% rabatu,

Zamównienia należy składać pod adresem: Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwei", 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14, tel./fax 22-843-77-71 www.informacjainstal.com.pl