Termin składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych!


Szanowni Państwo!

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej OIIB informuje, że termin egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2015 r. nie jest jeszcze znany jednakże wnioski o nadanie uprawnień budowlanych należy składać do 30 lipca 2015 r.

Jednocześnie wyjaśniamy, że dokumenty przyjmowane są również po upływie ww. terminu, niemniej jednak w tej sytuacji bez gwarancji, że kwalifikacje zostaną zakończone w terminie umożliwiającym dopuszczenie do egzaminu.

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej OIIB