GUNB w sprawie uwierzytelniania kopii dokumentów stanowiących część projektu budowlanego!


Poniżej przedstawiamy odpowiedź Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego na nasze wystąpienie z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie uwierzytelniania kopii dokumentów stanowiących część projektu budowlanego składanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.