Starosta Sokólski odnośnie procedur przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących uzgadniania przebiegu sieci uzbrojenia terenu.


Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Starosty Sokólskiego odnośnie procedur przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących uzgadniania przebiegu sieci uzbrojenia terenu.