Główny Urząd Nadzoru Budowlanego odnośnie stosowania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.


Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Departamentu Prawno-Organizacyjnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego odnośnie stosowania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz niektórych rozporządzeń wydanych na jej podstawie.