"Nowelizacja ustawy - Prawo budowlane”


Szkolenie odwołane!

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Zarządem Koła Zakładowego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku przy Enea Ciepło Sp. z o.o.

zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

 „Nowelizacja ustawy - Prawo budowlane”

połączonym z rejsem po Augustowskich jeziorach: Necko, Białe, Rospuda

W programie wycieczki:

  • wyjazd z Białegostoku autokarem z parkingu przy ul. Kilińskiego (obok pomnika ks. J. Popiełuszki),

  • Augustów: rejs statkiem połączony z wykładem, grillem i integracją,

  • niespodzianka - słodkie zakończenie wycieczki,

  • powrót wieczorem do Białegostoku.

Wykład poprowadzi pan Andrzej Falkowski
(Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB, Zastępca Przewodniczącego Rady POIIB,  członek PZITS).

Termin: 5 września 2020 r. (sobota)

Odpłatność: 40 zł za osobę.

Zapisy i płatność do 21 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że rezygnacja z wycieczki po tym terminie skutkuje zatrzymaniem wpłaty. Liczba miejsc ograniczona!

Prosimy o zgłaszanie się chętnych pod numerem tel. 85 745 96 05 lub 85 742 49 30

Wpłaty prosimy dokonać na konto POIIB:79 1130 1059 0500 0000 0002 7844

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała