Nowoczesne metody hydroizolacji i stabilizacji głębokich wykopów budowlanych za pomocą neutralnych środowiskowo nanospoiw.


Uwaga! Zmiana miejsca szkolenia!
Szkolenie odbędzie się w Hotelu 3 Trio, ul. Hurtowa 3, Białystok

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w szkoleniu pt.:

„Nowoczesne metody hydroizolacji i stabilizacji głębokich wykopów budowlanych za pomocą neutralnych środowiskowo nanospoiw.”

Program:

  • nowoczesne techniki stosowane do stabilizacji dna i zabezpieczenia ścian głębokich wykopów budowlanych przy wykorzystaniu metod alternatywnych do DSM (wgłębnego mieszania gruntu) i jet-grounting (iniekcji strumieniowej z wymianą gruntu) lub kosztownych ścian szczelinowych,

  • prezentacja sposobów projektowania i wykonywania robót mających na celu trwałą modyfikację parametrów fizycznych gruntów - w tym przesłon hydroizolacyjnych,

  • omówienie technologii firmy PSRI Polska oraz wytycznych do ich projektowania,

  • omówienie kilku przykładowych realizacji wykonanych na terenie Polski.

Prowadzący: Roman Kuś - geolog górniczy i hydrogeolog, autor ponad 45 publikacji w Polsce i za granicą.

Miejsce i termin: sala konferencyjna POIIB, ul. Legionowa 28 lok. 103C, Hotel 3 Trio, ul. Hurtowa 3, Białystok, 16 listopada 2019 r. (sobota), godz. 10:00 - 14:00.

Uwaga ilość miejsc ograniczona!

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 05 lub przy użyciu formularza zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Koordynator ds. szkoleń
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Grażyna Sykała