Nowoczesne Technologie w Budownictwie - Wyzwania XXI Wieku


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku zapraszają na IV Konferencję Szkoleniową:

"Nowoczesne Technologie w Budownictwie - Wyzwania XXI Wieku"

Termin: 29 listopada 2017 r. (środa), godz. 10:00

Miejsce: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, aula im. prof. A. Królikowskiego (budynek INNO-EKO-TECH, część C WBiIŚ), ul. Wiejska 45E, Białystok

Potwierdzenie udziału do dnia 25 listopada 2017 r. (piątek) w biurze PZITB (pani mgr Elżbieta Dolińska) (poniedziałek: w godz. 8:00-14:00, wtorek: w godz. 10:00-18:00, środa, czwartek, piątek: w godz. 8:30-16:30): 15-950 Białystok. ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, tel/fax: 85/742-04-81, tel. kom. 881-966-223, e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl