Nowy termin egzaminu na uprawnienia budowlane - dotyczy osób, które zostały zakwalifikowane do egzaminu na uprawnienia budowlane w XXXVI sesji - jesiennej sesji 2020 r.!!!!


Informujemy, że odwołany egzamin na uprawnienia budowlane, który miał się rozpocząć 4 grudnia 2020 r. odbędzie się w nowym terminie 26 lutego 2021 r.

Część pisemna egzaminu na uprawnienia budowlane odbędzie się we wszystkich okręgowych izbach w tym samym czasie, na podstawie tych samych zestawów pytań z podziałem na specjalność uprawnień budowlanych według następującej zasady:

- o godz. 9.00 – rozpocznie się egzamin na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach)
- o godz. 14.00 – rozpocznie się egzamin na uprawnienia w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach)

Wszystkie osoby będą pisemnie zawiadomione o wyznaczonym terminie i miejscu egzaminu (nie ma potrzeby składania dodatkowych wniosków o ponowny egzamin).

Na egzaminie obowiązywać będą akty prawne ustanowione na dzień 1 lipca 2020 r., które miały obowiązywać podczas egzaminu w dniu 4 grudnia 2020 r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa