Obwodowe zebrania wyborcze - kadencja 2018-2022


Obwody wyborcze:

 1. Obwód wyborczy nr 1 Białystok, obejmujący powiaty: białostocki, miasto Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski.

 2. Obwód wyborczy nr 2 Łomża, obejmujący powiaty: grajewski, kolneński, miasto Łomża, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski.

 3. Obwód wyborczy nr 3 Suwałki, obejmujący powiaty: augustowski, sejneński, suwalski, miasto Suwałki.

Terminy i miejsca zebrań wyborczych w poszczególnych obwodach:

Obwód wyborczy nr 1:

 • 9 grudnia 2017 r., siedziba Podlaskiej OIIB przy ul. Legionowej 28, 15-281 Białystok, godzina 10:00 – osoby o numerach członkowskich rozpoczynających się od oznaczeń: PDL/BD, PDL/BK, PDL/BM, PDL/WM, PDL/BH;

 • 9 grudnia 2017 r., siedziba Podlaskiej OIIB przy ul. Legionowej 28, 15-281 Białystok, godzina 12:30 – osoby o numerach członkowskich rozpoczynających się od oznaczeń: PDL/BT, PDL/IE;

 • 20 stycznia 2018 r., siedziba Podlaskiej OIIB przy ul. Legionowej 28, 15-281 Białystok, godzina 10:00 – osoby o numerach członkowskich rozpoczynających się od oznaczeń: PDL/IS;

 • 20 stycznia 2018 r., siedziba Podlaskiej OIIB przy ul. Legionowej 28, 15-281 Białystok, godzina 12:30 – osoby o numerach członkowskich rozpoczynających się od oznaczeń: PDL/BO i nazwiskach rozpoczynających się od liter A-J;

 • 27 stycznia 2018 r., siedziba Podlaskiej OIIB przy ul. Legionowej 28, 15-281 Białystok, godzina 10:00 – osoby o numerach członkowskich rozpoczynających się od oznaczeń: PDL/BO i nazwiskach rozpoczynających się od liter K-P;

 • 27 stycznia 2018 r., siedziba Podlaskiej OIIB przy ul. Legionowej 28, 15-281 Białystok, godzina 12:30 – osoby o numerach członkowskich rozpoczynających się od oznaczeń: PDL/BO i nazwiskach rozpoczynających się od liter R-Ż.

Obwód wyborczy nr 2:

 • 16 grudnia 2017 r., sala nr C6 Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, ul. Studencka 19, 18-402 Łomża, godzina 10:00.

Obwód wyborczy nr 3:

 • 16 grudnia 2017 r., sala nr 106 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, godzina 10:00.

Na każdych 35 uprawnionych do głosowania na danym zebraniu członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, według stanu na 7 sierpnia 2017 r., może być wybrany jeden delegat. Jeżeli pozostanie reszta z dzielenia liczby osób uprawnionych do głosowania na danym zebraniu przez liczbę 35, to liczbę delegatów, których można wybrać na danym zebraniu wyborczym zwiększa się o 1 delegata.

Maksymalne liczby delegatów wybieranych na poszczególnych zebraniach wyborczych:

 1. Obwód wyborczy nr 1, zebranie 9 grudnia 2017 r., godzina 10:00 – 11 delegatów.

 2. Obwód wyborczy nr 1, zebranie 9 grudnia 2017 r., godzina 12:30 – 15 delegatów.

 3. Obwód wyborczy nr 1, zebranie 20 stycznia 2018 r., godzina 10:00 – 15 delegatów.

 4. Obwód wyborczy nr 1, zebranie 20 stycznia 2018 r., godzina 12:30 – 12 delegatów.

 5. Obwód wyborczy nr 1, zebranie 27 stycznia 2018 r., godzina 10:00 – 14 delegatów.

 6. Obwód wyborczy nr 1, zebranie 27 stycznia 2018 r., godzina 12:30 – 11 delegatów.

 7. Obwód wyborczy nr 2 – 17 delegatów.

 8. Obwód wyborczy nr 3 – 14 delegatów.

Jeżeli na danym zebraniu wyborczym liczba kandydatów na delegatów będzie mniejsza niż liczba delegatów, których można na danym zebraniu wybrać, liczba delegatów wybranych ulega zmniejszeniu – stosownie do wyników wyborów.