Odnawialne źródła energii oraz cud sztuki hydrotechnicznej na Pomorzu


Zapraszamy wszystkich członków do wzięcia udziału w wycieczce technicznej pt.:„Odnawialne źródła energii oraz cud sztuki hydrotechnicznej na Pomorzu”

Uwaga! Brak wolnych miejsc!

Program wycieczki:

  • zwiedzanie: Muzeum Zamkowego w Malborku – dzienne z przewodnikiem i tradycyjne nocne z atrakcjami, zakładu firmy Heiztechnik - polskiego producenta kotłów na pellet, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,

  • rejs statkiem Elbląg/Buczyniec (w tym system 5 pochylni, uważany za jeden z najznakomitszych rozwiązań hydrotechnicznych na świecie).

Szczegółowy program zostanie rozesłany zapisanym uczestnikom wycieczki.

Termin: 28-30 września 2017 r. (czwartek – sobota)

Odpłatność: 540 zł za członka POIIB, 640 zł za osobę towarzyszącą.

Warunkiem wzięcia udziału w wycieczce jest zapisanie się oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 200 zł (lub całości) do 18 sierpnia 2017 r. Jednocześnie informujemy, że rezygnacja z wycieczki po 14 września 2017 r. skutkuje zatrzymaniem części zaliczki. Liczba miejsc ograniczona!

Prosimy o zgłaszanie się chętnych osobiście w biurze Podlaskiej OIIB lub pod numerem tel. 85 745 96 05