Koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich


Minister Finansów wyjaśnia znaczenie przepisu art. 22 ust. 9b pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) normującego problem kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez nich tym prawem obowiązującego od dnia 1 stycznia 2018 r.

...zapytanie o podatek dochodowy od osób fizycznych 19.01.2018  

...minister finansów o podatku od osób fizycznych 21.02.2018  

Udostępnił: POIIB

Strony